Browsing Tag

ปล่อยสินเชื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

กรุงไทยปล่อยสินเชื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี จังหวัดระยอง

นายสุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อกับ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ และ นายถัง หนง เฉิน กรรมการ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี…