Browsing Tag

ปล่อยกู้ซอฟต์โลนแบงก์ชาติจำนวน 9.3 พันล้านบาท

กรุงศรีคืบหน้าปล่อยกู้ซอฟต์โลนแบงก์ชาติจำนวน 9.3 พันล้านบาท ช่วยลูกค้า SME กว่า 4,500 ราย…

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ผ่านการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) …