Browsing Tag

ปรับเปลี่ยนแนวคิด

Roojai.com ปรับเปลี่ยนแนวคิดการตลาดยุคใหม่สู่สังคมดิจิทัล

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ การระบาดของโควิด 19 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเห็นได้ชัดในทุกภาคธุรกิจ ในขณะที่ผู้คนหันมาใช้บริการแบบออนไลน์และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ มากขึ้น…