Browsing Tag

ประเด็นค่าธรรมเนียมการใช้แอปพลิเคชัน

แถลงการณ์จาก แกร็บ ประเทศไทย ประเด็นค่าธรรมเนียมการใช้แอปพลิเคชัน

สืบเนื่องจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนช่องทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการใช้แอปพลิเคชันของแกร็บนั้น แกร็บ ประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงให้ทราบถึงข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ บริษัทฯ…