Browsing Tag

ประเดิมความร่วมมือแรกของปี

ทีเอ็มบี และธนชาต ประเดิมความร่วมมือแรกของปี หนุนเอสเอ็มอีใช้บัญชีเดียว…

ธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาต ประเดิมความร่วมมือแรกของปี 2563 ขานรับนโยบายภาครัฐ สนับสนุนให้เอสเอ็มอีใช้บัญชีเดียวในการแจ้งรายได้เพื่อยื่นขอสินเชื่อด้วยเอกสาร ภ.พ. 30 (แบบแสดงรายการสรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย) โดยนายเสนธิป ศรีไพพรรณ…