Browsing Tag

ประธานการประชุม

‘จุรินทร์’ ประเดิมเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป 16 ประเทศ ตั้งเป้าปิดรอบการเจรจาปีนี้

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วม การประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป (RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคมนี้ ณ กรุงปักกิ่งแล้ว ประเดิมเป็นประธาน การประชุมนัดแรกหลังรับตำแหน่ง…