Browsing Tag

ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “Go Green เยาวชนรักษ์โลก”

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “Go Green เยาวชนรักษ์โลก”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย นาง ภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า ให้เกียรติเป็นประธานในการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “Go Green เยาวชนรักษ์โลก” โดยมีผู้ชนะเลิศ ทั้งสิ้นรวม จำนวน 12 ท่าน แบ่งเป็นกลุ่ม A…