Browsing Tag

ประกาศ

คปภ. ประกาศ เปิดช่องทางขายผ่าน ‘Digital Face to Face’ เป็นการถาวร

บอร์ด คปภ. ผ่านฉลุย...! ประกาศหลักเกณฑ์การกำกับบริษัทและคนกลางประกันภัยฉบับใหม่ เปิดช่อง นำ Digital Face to Face มาใช้เป็นการถาวร พร้อมปรับกระบวนการขาย ตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ…