Browsing Tag

ประกันวินาศภัย

คปภ. เปิดตัวโครงการศึกษาการยกร่างกฎหมายประกันภัยสุขภาพ ปลดล็อคความลักลั่นฝั่งประกันชีวิต…

คปภ. เปิดตัวโครงการศึกษาการยกร่างกฎหมายประกันภัยสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) โดยเฉพาะ เพื่อปลดล็อคความลักลั่นประกันภัยสุขภาพฝั่งประกันชีวิต และประกันภัยสุขภาพฝั่งประกันวินาศภัย ย้ำเป็นโอกาสทองที่จะช่วยให้ประกันภัยสุขภาพเติบโตอย่างยั่งยืน…