Browsing Tag

ประกวดหนังสั้น “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”

ประกวดหนังสั้น “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก” ชิงรางวัล 200,000 บาท

ถึงเวลาปล่อยของ โชว์พลังไอเดียสุดสร้างสรรค์ กับโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก” ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนคนรุ่นใหม่ สร้างผลงานภาพยนตร์สั้น…