Browsing Tag

บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์

กสิกรไทย เปิดตัวบริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ ให้บริการ “เพย์ดี” ระบบชำระเงินดิจิทัลในไทยและภูมิภาค

กสิกรไทย เปิดตัว บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ หรือ เคจีพี (KGP) ทำธุรกิจพัฒนา และให้บริการระบบรับชำระเงินดิจิทัลภายใต้ชื่อบริการ “เพย์ดี” (PayDii) เพื่อ “เอาใจร้านค้า รู้ใจขาช้อป ออนไลน์” เสนอระบบชำระเงินที่…