Browsing Tag

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

โทษของรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.

สิ่งที่เจ้าของรถทุกคนควรรู้ ในเรื่องของประกันภัยภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. เพราะประกันภัย พ.ร.บ.มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอก จะได้รับจากประกันภัย พ.ร.บ. นั่นก็คือ…

Ministry of Economy and Finance ของราชอาณาจักรกัมพูชาศึกษาดูงานบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ…

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Ministry of Economy and Finance ของราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานของบริษัทกลางฯ…

 บริษัท กลาง MOU เมียนมาร์การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติของประเทศไทย…