Browsing Tag

บริจาคเบื้องต้นกว่า 46 ล้านบาท

บี.กริม บริจาคเบื้องต้นกว่า 46 ล้านบาท ผ่านโครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”

บี.กริม กลุ่มธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย จัดตั้งโครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” อนุมัติงบประมาณบริจาคเบื้องต้นไปแล้วรวมกว่า 46 ล้านบาท ผ่านการสนับสนุนในรูปแบบเงินบริจาค และปัจจัยสิ่งของจำเป็น เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกันชีวิต…