Browsing Tag

บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์

บล็อกเชนของไทย…สู่บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ 100%

22 แบงก์ไทยและต่างประเทศ ร่วมสร้างโครงข่ายหนังสือค้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ 100% โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ผ่านบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)…