Browsing Tag

บทความพิเศษ

4 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ “ค่าไฟฟ้า” โดย…ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

จากตัวเลขการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยในแต่ละปี มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดอย่างต่อเนื่อง นั่นก็เป็นเพราะทุกคนเห็นประโยชน์และความสำคัญของไฟฟ้า และทุกวันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไฟฟ้าได้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในชีวิตประจำวันของเรา…