Browsing Tag

นิวซีแลนด์

ไทยพร้อมจับมือนิวซีแลนด์ขยายการค้าการลงทุน

รมว.พาณิชย์ หารือเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ พร้อมเชิญชวนนิวซีแลนด์ลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการศึกษา เชื่อมโยงสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…