Browsing Tag

นำระบบประกันภัยดูแลประชาชน

คปภ. ช่วยเหลือ SME เร่งเพิ่มภูมิคุ้มกันความเสี่ยงภัยด้วยระบบประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ประกันภัยถูกทางสร้างเกราะให้ SME” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)…

คปภ. ถกภาคธุรกิจประกันภัยรับมือไวรัสโคโรนาดูแลประชาชน

คปภ. ถกภาคธุรกิจประกันภัยได้ข้อสรุปหลักการกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะรับมือการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา • ธุรกิจประกันภัยขานรับ 4 ภารกิจ นำระบบประกันภัยดูแลประชาชนจากภัยไวรัสโคโรนา ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…