Browsing Tag

นำทัพตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพ

เอไอเอ ประเทศไทย นำทัพตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพ เข้ารับรางวัล TNQA ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่ และนายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตัวแทนประกันชีวิต นำทัพตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพจำนวน 48 ท่าน เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในงานรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่…