Browsing Tag

นำคณะครูอาจารย์

ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี โครงการตามรอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด…

โครงการตามรอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี และหน่วยงานต่างๆ นำคณะครูอาจารย์ร่วมเดินทางตามรอยพระราชา ถอดรหัสโครงการชั่งหัวมัน-หุบกะพง ต่อยอดสร้างนวัตกรรมพัฒนาเยาวชน…

ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

     คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ร่วมทำบุญมหากุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ…

ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดีร่วมทำบุญและปล่อยปลา  น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

     คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ร่วมทำบุญมหากุศลและปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 6,000 ตัว เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร…