Browsing Tag

นักลงทุนภาคเหนือ

บีโอไอเสริมศักยภาพนักลงทุนภาคเหนือสร้างเครือข่ายกับไต้หวัน

บีโอไอเชียงใหม่เตรียมนำคณะนักลงทุนไทยจากภาคเหนือ ไปศึกษาลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจ ผ่านกิจกรรม สำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมืออุปกรณ์และบริการทางการแพทย์ครบวงจร…