Browsing Tag

นักขายคว้ารางวัลคุณวุฒิ “APFinSA Awards” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

อาคเนย์ปลื้ม นักขายคว้ารางวัลคุณวุฒิ “APFinSA Awards” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

นายจิรวัฒน์ พฤกษ์ภูรีพงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ร่วมต้อนรับนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย…