Browsing Tag

นวัตกรรมเปลี่ยนเศษอาหารเป็นดินดี

กรุงไทยนำนวัตกรรมเปลี่ยนเศษอาหารเป็นดินดี เพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

กรุงไทยผลักดันและสร้าง Social Innovation ใช้นวัตกรรม Inno Waste ลดปริมาณขยะที่เป็นเศษอาหารจากห้องอาหารธนาคารปีละ 28 ตัน  โดยแปรรูปเป็นดินคุณภาพดี แจกให้กับพนักงาน โรงเรียน ชุมชน ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว…