Browsing Tag

นวัตกรรมรถเพื่อการพาณิชย์

จับตา นวัตกรรมรถเพื่อการพาณิชย์ พลิกคุณภาพชีวิต ผลิตโดยคนไทย

เมื่อพูดถึง “ยานยนต์” แน่นอนว่าคุณประโยชน์หลักคือเพื่อการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งคน สินค้า หรือสิ่งของต่างๆ แต่ปัจจุบันผู้ผลิตยานยนต์หลายราย ได้เริ่มมีการพัฒนายานยนต์ให้อัจฉริยะขึ้น และใช้ประโยชน์ได้เหนือกว่าแค่การขนส่งทั่วไป…