Browsing Tag

ธุรกิจใช้ e-LG

กสิกรไทยเชื่อมต่อระบบ e-GP on Blockchain กับกรมบัญชีกลาง หนุนธุรกิจใช้ e-LG เพิ่มประสิทธิภาพ…

กสิกรไทยชูบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (K e-LG via e-GP) หลังการขึ้นระบบ e-GP ผ่านบล็อกเชนของกรมบัญชีกลาง หน่วยงานราชการแห่งแรกที่เชื่อมบริการผ่านบล็อกเชนได้สำเร็จ ลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่ใช้ e-GP…