Browsing Tag

ธุรกิจประกันภัย

คปภ. เร่งสร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจประกันภัย รับมือภัยไซเบอร์ ภายใต้ “Digital Ecosystem”

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)เปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกำกับในภาคการเงิน ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)…

ธุรกิจประกันภัย ยกระดับแผน BCP เข้มข้น ปรับรูปแบบเป็นดิจิทัลอินชัวเรอร์

ธุรกิจประกันภัย ยกระดับแผน BCP เข้มข้น ปรับรูปแบบเป็นดิจิทัลอินชัวเรอร์ พร้อมให้บริการลูกค้าและดูแลพนักงาน รับมือโควิด-19 ระบาดรุนแรง นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19…

คปภ. ถกภาคธุรกิจประกันภัยรับมือไวรัสโคโรนาดูแลประชาชน

คปภ. ถกภาคธุรกิจประกันภัยได้ข้อสรุปหลักการกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะรับมือการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา • ธุรกิจประกันภัยขานรับ 4 ภารกิจ นำระบบประกันภัยดูแลประชาชนจากภัยไวรัสโคโรนา ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…

คปภ. ร่วมถกกติกาสากลใหม่ ธุรกิจประกันภัยผ่านเวทีสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ

เลขาธิการ คปภ. ร่วมถกกติกาสากลใหม่ตาม“มาตรฐานการกำกับ-กฎระเบียบ-แนวปฏิบัติ”ธุรกิจประกันภัย • ผ่านเวทีสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ย้ำต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและติดตามอย่างใกล้ชิด ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…

คปภ. ชี้ครึ่งปีแรกศก.ชะลอตัว พร้อมอวดผลงาน Q1ธุรกิจประกันภัยเบี้ยรับรวมทะยาน 207,208 ล้านบาท

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่ง “การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง”…

คปภ. จัดใหญ่สัมมนาวิชาการ Thailand Insurance Symposium 2019

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดย สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เปิดเวทีระดมความรู้ในงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2562 (Thailand Insurance Symposium 2019)…