Browsing Tag

ท่ามกลางปัจจัยท้าทายและโอกาส

วิจัยกรุงศรี ปรับ GDP ปี63 โตที่ -6.4% คาดปี 64 โต 3.3% ท่ามกลางปัจจัยท้าทายและโอกาส

การปรับเพิ่มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 สะท้อนตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2563 ที่ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ การใช้จ่ายของภาครัฐมีการเร่งตัวขึ้นและการส่งออกสินค้าดีกว่าคาด เมื่อมองไปข้างหน้า การเติบโตของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะกลับมาเป็นบวกตั้งแต่ไตรมาส…