Browsing Tag

ทุกสาขาทั่วประเทศ

ชับบ์สามัคคีประกันภัยส่งมอบ ‘ตู้ชับบ์ปันสุข’ ทุกสาขาทั่วประเทศ…

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ชับบ์สามัคคีประกันภัย”) เปิดตัวโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการส่งมอบ “ตู้ชับบ์ปันสุข”…