Browsing Tag

ทิพยศิลป์แห่งสยาม

ทิพยประกันภัย จัดการแสดง ทิพยศิลป์แห่งสยาม ครั้งที่ 2

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย จับมือธนาคารออมสิน และ บริษัท ไนน์ฟ็อกซ์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทยจัดการแสดง ทิพยศิลป์แห่งสยาม ครั้งที่ 2  ตอน "เภรี บุก ลงกา ศึกแห่งองค์รามาวตาร"…

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบบัตรชมการแสดง ทิพยศิลป์แห่งสยาม “ตอน เภรี บุก ลงกา ศึกแห่งองค์รามาวตาร” ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ…