Browsing Tag

ทัพประกันภัย

คปภ. นำทัพลงพื้นที่จ.น่าน ปลุกเกษตรกรเร่งทำประกันข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านโครงการ “Training…

เลขาธิการ คปภ. นำทัพประกันภัยลงพื้นที่จังหวัดน่าน ปลุกเกษตรกรเร่งทำประกันข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านโครงการ “Training for the Trainers” พร้อมจัดกิจกรรม CSR แบ่งปันความรัก ความห่วงใย สร้างฝายกั้นน้ำ ปลูกต้นไม้ มอบน้ำดื่ม…