Browsing Tag

ถึงห่างกันก็มันส์ได้ สนุกสุดใจไปกับซุมบ้า

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ “ถึงห่างกันก็มันส์ได้…

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม “ถึงห่างกันก็มันส์ได้ สนุกสุดใจไปกับซุมบ้า” มาแดนซ์กันให้กระจาย ฟิตแอนด์เฟิร์มทั้งกาย และจิตใจ เพื่อสุขภาพที่ดีร่วมกันที่บ้าน แบบนิว นอร์มอล (New Normal) กับครูหนุ่ม ซุมบ้า จาก …