Browsing Tag

ถวายเทียนพรรษา

“ถวายเทียนพรรษามหาจักรพรรดิ” พลังบุญทิพยร่วมสร้าง # 157

นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ นายศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและCSR ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 157”…

บ.กลางร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา “เข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ…