Browsing Tag

ต้องมีบัญชีกรุงศรีออมทรัพย์จัดให้

ทุกธุรกรรมทำฟรี ต้องมีบัญชีกรุงศรีออมทรัพย์จัดให้

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) จัดแคมเปญ “ทุกธุรกรรมทำฟรี ต้องมีบัญชีกรุงศรีออมทรัพย์จัดให้” บัญชีเพื่อการใช้จ่ายที่ให้คุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้ง กดเงิน ฟรี! ทุกตู้ทุกธนาคารทั่วไทย จ่ายบิล ฟรี!…