Browsing Tag

ต่อยอดธุรกิจงานระบบคมนาคม

“เอเอ็มอาร์ เอเซีย” เร่งต่อยอดธุรกิจงานระบบคมนาคม

“เอเอ็มอาร์ เอเซีย” เร่งต่อยอดธุรกิจ เดินหน้ารุกรับงานออกแบบติดตั้งระบบสื่อสาร ระบบควบคุมการเดินรถและอาคารสถานี ระบบไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ รวมถึงเครื่องจักรของศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ยก “บีทีเอส-BEM” ให้โอกาสคนไทยโชว์ศักยภาพ…