Browsing Tag

ติวเข้มอาสา

สานต่อโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน ปี 3” ตอบรับยุค New Normal ติวเข้มอาสาสมัครผ่าน Virtual…

ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทย นับเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข  โดยกว่า 50%  ของคนไทยวัยระหว่าง 25-30 ปี พบว่าเป็นหนี้บัตรเครดิต และ/หรือสินเชื่อบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่เริ่มทำงานมีรายได้เป็นของตัวเอง  อย่างไรก็ตาม…