Browsing Tag

ติวเข้มบุคลากร

คปภ. ติวเข้มบุคลากร พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศ

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการทำงาน ให้แก่บุคลากรของสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์…

คปภ. ติวเข้มบุคลากรรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คปภ. ติวเข้มบุคลากรรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล • พร้อมจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านประกันภัยอย่างเป็นธรรม ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…