Browsing Tag

ติวเข้ม

วิริยะประกันภัย จัดติวเข้ม! เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอุบัติเหตุประกันภัยขนส่งสินค้า

นายชิษณุศักดิ์ ผิวเกลี้ยง รักษาการผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนเขต 4 ฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (กรุงเทพฯ ด้านศูนย์) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม…

คปภ. ปรับโหมดแก้เรื่องร้องเรียน ติวเข้มทีมงานสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ฯ ยุคดิจิทัล

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร บุคลากร และมอบนโยบายการทำงานของสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์…

คปภ. จัดปฐมนิเทศติวเข้มนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 9…

เลขาธิการ คปภ. จัดปฐมนิเทศติวเข้มนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 9 • ปูพื้นสร้างความเข้าใจระบบงานของ คปภ. ในภาคปฏิบัติก่อนเจาะลึกสหวิทยาการด้านประกันภัย พร้อมเปิดกว้างรับฟัง Feedback…

ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา “รุกตลาดไทย บุกตลาดจีน ด้วยอีคอมเมิร์ซ”

คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ให้การต้อนรับคุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์…

คปภ. เปิดยุทธการเชิงรุก “ม่วนใจ เมื่อประกันภัยผ่านธนาคาร” • ติวเข้มพนักงานแบงค์เชียงใหม่…

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัย สำนักงาน คปภ.…

คปภ. ติวเข้มภาคธุรกิจประกันภัย เตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับจริง

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “โครงการทำความเข้าใจหลักการของร่างกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย (กลุ่มที่ 1) ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ณ…