Browsing Tag

ติดตั้งนวัตกรรม Contactless

กรุงไทยติดตั้งนวัตกรรม Contactless ที่เครื่อง ATM เป็นธนาคารแรก

ธนาคารกรุงไทย พัฒนาและให้บริการฟังก์ชัน Contactless ที่เครื่อง ATM และ ATM+ รุ่นใหม่สีเทา จำนวนกว่า 3,300 เครื่องทั่วประเทศ เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศ รองรับบัตรเดบิตกรุงไทยที่มีสัญลักษณ์ Contactless และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ…