Browsing Tag

ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน

คปภ. จัดปฐมนิเทศติวเข้มนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 9…

เลขาธิการ คปภ. จัดปฐมนิเทศติวเข้มนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 9 • ปูพื้นสร้างความเข้าใจระบบงานของ คปภ. ในภาคปฏิบัติก่อนเจาะลึกสหวิทยาการด้านประกันภัย พร้อมเปิดกว้างรับฟัง Feedback…