Browsing Tag

ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพของฝ่ายขาย

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวโฆษณา “AXA Prime” ผ่านออนไลน์ ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพของฝ่ายขาย

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุดใหม่ “AXA Prime” ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพของฝ่ายขาย ผ่านคุณวุฒิสูงสุดรูปแบบใหม่ โดยบริษัทฯ…