Browsing Tag

ตลาดหลักทรัพย์

ตลท. รับรางวัล “fitwel Award” ระดับ 3 ดาว แห่งแรกของเอเชีย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลอาคารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน “fitwel Award” ระดับสูงสุด 3 ดาว เป็นแห่งแรกในเอเชีย และเป็นแห่งแรกนอกทวีปอเมริกา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลอาคารเพื่อคุณภาพชีวิต (well-being) ของผู้ใช้งาน “fitwel Award”…

กรุงศรีจับมือตลท.จัดงานเสวนา “Journey to IPO” เพิ่มโอกาสธุรกิจผ่านตลาดทุนไทย

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดงานเสวนา “Journey to IPO” ให้กับลูกค้ากรุงศรี โดยมีนายสิทธิไชย มหาคุณ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)…

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมนวัตกรรมแก่บุคลากร IT ภาคตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน “IT Future for Capital Market: Integration Evolution” อัพเดทเทรนด์แก่บุคลากรด้าน IT ภาคตลาดทุน เพื่อมุ่งสร้างความสำคัญของการใช้นวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ โดยมี ณัฐ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยผู้จัดการ…