Browsing Tag

ตลาดประกันสุขภาพ

อลิอันซ์ อยุธยา รุกหนักตลาดประกันสุขภาพ ปล่อย 4 คลิปสั้นดันยอด “ปลดล็อค อัลตร้า”

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เดินหน้าเต็มสูบ เปิดตัวคลิปวีดีโอ 4 เรื่องรวด ตอกย้ำแนวคิด “พร้อมให้พอ” เพราะโรคไม่เลือก ชี้เหตุผลจำเป็นของการมีประกันสุขภาพ พร้อมชูผลิตภัณฑ์เด่น “ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า” เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล…

เอ็ม เอส ไอ จี รุกตลาดประกันสุขภาพ เปิดตัวประกันภัยโรคสุดฮิต

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวประกันภัยโรคสุดฮิตกับ 2 แผนความคุ้มครอง แผนฮอตฮิตที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (IPD)…