Browsing Tag

ตรวจสอบตามกฎหมาย

คปภ. ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก MOU เชื่อมข้อมูลตรวจสอบจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ …

คปภ. บูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ …