Browsing Tag

ดีป้า

“ดีป้า” โชว์ผลงานรอบ 3 ปี ชูธงความสำเร็จ พลิกโฉมประเทศไทยด้วย “เทคโนโลยีดิจิทัล”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แถลงผลงานสำคัญในรอบ 3 ปี ภายใต้แนวคิด “The Premier by depa” ชูความเป็นแถวหน้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติ ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือระดับนานาชาติ…