Browsing Tag

ช่องทางร้านค้าน้องหอมจัง

ธ.ก.ส. จับมือ เคทีซี เปิดช่องทางร้านค้าน้องหอมจัง รับชำระค่าสินค้า-บริการด้วย QR Code ผ่านAlipay

ธ.ก.ส. จับมือเคทีซี หนุนสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการภาคเกษตร โดยเปิดช่องทางรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วย QR Code กับร้านค้าน้องหอมจังของ ธ.ก.ส. ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของอาลีเพย์ (Alipay) ครอบคลุมทั้งร้านค้าชุมชนสร้างไทย ที่พัก…