Browsing Tag

ช่องทางการตลาด

พาณิชย์ เปิดตัวกิจกรรมภายใต้โครงการ Offline 2 Online

พาณิชย์’ ย้ำ การค้าปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้ประกอบการยุคใหม่พัฒนาช่องทางการตลาดผ่านออนไลน์อย่างเดียวไม่พอ ศักยภาพของคนก็ต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน พร้อมเร่งผลักดันเอสเอ็มอีไทยใช้การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)…