Browsing Tag

ช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการ

กสิกรไทยช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการ ฟรี ค่าธรรมเนียมบริการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดปี 64…

กสิกรไทยพร้อมช่วยลูกค้าผู้ประกอบการในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ประกาศ ฟรี ค่าธรรมเนียมบริการหักบัญชีอัตโนมัติและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) ตลอดปี 2564 สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ถึง 31 …