Browsing Tag

ช่วงการระบาดของ COVID-19

พิซซ่า ฮัท บริการ “ส่งพิซซ่าแบบไร้สัมผัส” ช่วงการระบาดของ COVID-19

พิซซ่า ฮัท โดย พีเอช แคปปิตอล เสนอบริการ “ส่งพิซซ่าแบบ ไร้สัมผัส” เพื่อส่งอาหารที่สะอาดและปลอดภัยให้กับลูกค้า ด้วยความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของทั้งลูกค้าและพนักงานจัดส่งพิซซ่า ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19…