Browsing Tag

ช่วงการจราจรติดขัด

“TIP ZONE” by ทิพยประกันภัย จัดกิจกรรม มอบความสดชื่น ในช่วงการจราจรติดขัด

“TIP ZONE” by ทิพยประกันภัย จัดกิจกรรม มอบความสดชื่นคลายร้อน ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งประสบปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณถนนพระราม 3 ในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยจัดทีม TIP Smart Assist ทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล (Surveyor) มอบน้ำดื่มทิพย…