Browsing Tag

ชูภารกิจสร้างความเชื่อมั่น

คปภ. ปลุกพลังอาสาสมัครประกันภัย 15 จังหวัดภาคใต้…

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิด “การประชุมสัมมนาสานสัมพันธ์เครือข่ายอาสาสมัครประกันภัยภาคใต้” ประจำปี 2562     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เคพาร์ค…