Browsing Tag

ชุมชนบ้านวังกะ จ.กาญจนบุรี

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน “คปภ.เพื่อชุมชน” ปี 63 ชุมชนบ้านวังกะ จ.กาญจนบุรี

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพิชัย รักพานิช ผู้จัดการขายและขยายงาน ฝ่ายปฏิบัติการภาค 4…